Limburgse leerkrachten nog altijd het vaakst ziek

Door Karolien Grosemans op 19 januari 2021, over deze onderwerpen: Onderwijs, Vlaams Parlement

Het gemiddeld aantal ziektedagen in het onderwijs in Vlaanderen is sinds 2015 met 15 procent gestegen. In Limburg is die stijging minder sterk, maar onze provincie blijft koploper met bijna 19 ziektedagen per jaar. “Twee meer dan het Vlaams gemiddelde”, zegt Vlaams Parlementslid Karolien Grosemans (N-VA).

 

Het aantal ziektedagen in het onderwijs neemt al jaren toe. In 2015 waren leerkrachten gemiddeld 14,7 dagen per jaar ziek, in 2019 is dat aangedikt tot 17 dagen. “Dat is plus 15 procent”, zegt Karolien Grosemans, N-VA-voorzitter van de commissie onderwijs in het Vlaams Parlement. Vrouwen zijn gemiddeld iets vaker (18 dagen) ziek dan mannen (bijna 14 dagen). Al verdwijnt dat verschil in ziektedagen tussen mannen en vrouwen in de leeftijdsgroep van 56 tot 65 jaar.

In deze oudste groep noteert men veruit de meeste ziektedagen: gemiddeld 30,66 dagen in 2015 voor Vlaanderen. In Limburg lagen in dat jaar de cijfers al stukken hoger. De leerkrachten tussen 56 en 65 jaar waren maar liefst 40,56 dagen per jaar ziek. In 2019 is het Vlaams gemiddelde voor die groep verder toegenomen tot bijna 34 ziektedagen. In Limburg is dat – tegen de trend in – gedaald naar 37,69 dagen. Maar daarmee zit onze provincie nog altijd een stuk boven het Vlaams gemiddelde. “Limburgse leerkrachten die ouder zijn dan 56 jaar nemen bijna vier ziektedagen meer op dan het Vlaams gemiddelde. Een groot verschil. Daarnaast stellen we vast dat de leerkrachtenpopulatie in onze provincie veroudert. Wat ons doet vrezen dat deze cijfers in de toekomst verder zullen stijgen”, zegt Grosemans.

Psychosociale aandoeningen

De ziektebeelden zijn sinds 2015 niet veranderd. Op nummer één staan nog altijd psychosociale aandoeningen. Die zijn in 2019 goed voor 43 procent van de ziektedagen. “Dat is een relatieve toename van 13 procent vergeleken met 2015, toen dit nog 38 procent was. We zien de cijfers de laatste jaren jammer genoeg constant stijgen.”

“Psychosociale ziektedagen doen zich vooral voor bij de oudere leeftijdsgroepen (van 56 tot 65 jaar, nvdr)”, zegt Grosemans. Bij directiepersoneel is dat het hoogst: maar liefst 62 procent van de ziektedagen is het gevolg van een psychosociale aandoening. Voor alle personeelscategorieën samen ligt dit percentage op ongeveer 48 procent. “Dat verschil is dus gigantisch en toont de moeilijkheden aan waarmee ons directiepersoneel vandaag geconfronteerd wordt.”

Planlast

“Om dit tegen te gaan moet er ingezet worden op het verminderen van de planlast. Ik heb zelf les gegeven en ik weet dat je veel meer bezig bent met administratie dan met het lesgeven zelf. De minister heeft de inspectie de opdracht gegeven om die planlast op schoolniveau aan te pakken. Zo zal de inspectie vanaf dit jaar die planlast in kaart brengen. Scholen zullen onder meer zelf kunnen berekenen hoeveel planlast ze veroorzaken met een planlastcalculator. De inspectie zal tijdens haar doorlichtingen alle gegevens rond planlast ook inventariseren in een planlastradar. Daarmee kan ze de minister op de hoogte brengen van de bestaande problemen op het werkveld.”

“Daarnaast moeten we meer dan ooit inzetten op de strijd tegen psychosociale aandoeningen. Recent onderzoek van de VUB heeft aangetoond dat die in het onderwijs vooral veroorzaakt worden door individuele factoren. Terwijl we er tot nu vaak vanuit gingen dat de scholen zelf een cruciale rol speelden in het veroorzaken van een burn-out. Dat onderzoek stelt voor om de focus te leggen op individuele preventiestrategieën.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is