Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Karolien Grosemans op 31 januari 2019, over deze onderwerpen: Defensie, Parlement

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de kazernes en kwartieren van Defensie" (nr. 28326) 16 januari 2019 Karolien Grosemans (N-VA) …

Door Karolien Grosemans op 31 januari 2019, over deze onderwerpen: Defensie, Parlement

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "het Europese interventie-initiatief (EI2)" (nr. 26349) 18 juli 2018 Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, de Franse minister van Landsverdediging verklaarde in de pers dat op …

Door Karolien Grosemans op 18 april 2018, over deze onderwerpen: Defensie

Vandaag, 18 april, werd Kamerlid en commissievoorzitter Defensie Karolien Grosemans in De Ochtend op Radio 1 geïnterviewd over de hoorzitting over het dossier met betrekking tot de vervanging van de F-16's.  Herbeluister hier het interview.  …

Door Karolien Grosemans op 26 maart 2018, over deze onderwerpen: Defensie

Kamerlid Karolien Grosemans debatteerde over Defensie in De Zevende Dag.  Bekijk hier het volledige debat. (Vanaf 1u00min tot 1u40min) ©VRT NWS Tijdens dit debat was de hamvraag eigenlijk of de informatie waarop de regering haar beslissing gebaseerd had in 2015 correct was en of die informatie …

Door Karolien Grosemans op 22 maart 2018, over deze onderwerpen: Defensie

Op donderdag 22 maart 2018 stelde ik in de plenaire vergadering een mondelinge vraag aan minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, minister Vandeput in het kader van het dossier F-16. Hieronder vindt u een fragment van mijn tussenkomst. Rechten: © De Kamer       Karolien Grosemans (N-VA): …

Door Karolien Grosemans op 8 maart 2018, over deze onderwerpen: Defensie

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "het taalevenwicht in het War Heritage Institute dat recent werd opgericht" (nr. 23932) 28 februari 2018 Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, het War Heritage lnstitute werd …