Parlementair werk

Volg hier op de voet mijn werk in het Vlaams Parlement en de gemeenteraad. 

Sinds 2019 zetel ik in het Vlaams Parlement, waar ik de Commissie Onderwijs voorzit. Daarnaast zetel ik ook als vast lid in de Commissie Landbouw. Een overzicht van al mijn initiatieven en vragen in het Vlaams Parlement vind je hier. Ik ben in dit parlement voorzitter van de commissie Onderwijs en vast lid in de commissie Landbouw en Visserij. 

In het Federaal Parlement was ik tot 2019 voorzitter van de commissie Defensie. Daarnaast was ik lid van de commissie Legeraankopen en – Verkopen en de bijzondere commissie Opvolging Buitenlandse Missies. Ik was ook plaatsvervangend lid in de commissies Buitenlandse Betrekkingen, Herziening van de Grondwet en Hervorming van de Instellingen en in de adviescomités voor Maatschappelijke Emancipatie en Europese Aangelegenheden.

Binnen de commissie Defensie hield ik me vooral  bezig met de NAVO, de luchtcomponent, onze buitenlandse missies, het welzijn van militairen, investeringen en het War Heritage Institute. Als Limburgse heb ik bijzondere belangstelling voor dossiers over Leopoldsburg, Kleine-Brogel en Saffraanberg (Sint-Truiden).

Mijn schriftelijke vragen, mondelinge interpellaties en tussenkomsten van mijn tijd in de Kamer vind je hier.

 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet over leersteun

van Kathleen Krekels, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Hilâl Yalçin en Karolien Grosemans
1634 (2022-2023) nr. 2

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet over het hybride onderwijs in het secundair onderwijs

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Gwendolyn Rutten, Karolien Grosemans, Hilâl Yalçin en Kathleen Krekels
1578 (2022-2023) nr. 4

Amendementen op het ontwerp van decreet over de instroom en het optimaliseren van de studie-efficiëntie in het hoger onderwijs en overige organisatorische aspecten van het hoger onderwijs

van Koen Daniëls, Brecht Warnez, Gwendolyn Rutten, Karolien Grosemans, Loes Vandromme, Arnout Coel en Kathleen Krekels
1337 (2021-2022) nr. 3

Recente vragen

Actuele vraag over de bijkomende maatregelen tegen het lerarentekort

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts
408 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Basis- en secundair onderwijs - Cumulatie onderwijsopdrachten

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
282 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Sint-Truidersteenweg Herk-de-Stad - Trajectcontrole

van Karolien Grosemans aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
614 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het jaarrapport 2022 over het actieplan Levenslang Leren

van Loes Vandromme aan minister Ben Weyts
2066 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de imec.digimeter en de nood aan digitale vaardigheden in het onderwijs

van Stijn De Roo aan minister Ben Weyts
1884 (2022-2023)

Actuele vraag over de aankondigingen van de minister om het lerarentekort aan te pakken

van Kim De Witte aan minister Ben Weyts
422 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2