Parlementair werk

Volg hier op de voet mijn werk in het Vlaams Parlement en de gemeenteraad. 

Een overzicht van al mijn initiatieven en vragen in het Vlaams Parlement vind je hier. Ik ben in dit parlement voorzitter van de commissie Onderwijs en vast lid in de commissie Landbouw en Visserij. 

In het Federaal Parlement was ik tot 2019 voorzitter van de commissie Defensie. Daarnaast was ik lid van de commissie Legeraankopen en – Verkopen en de bijzondere commissie Opvolging Buitenlandse Missies. Ik was ook plaatsvervangend lid in de commissies Buitenlandse Betrekkingen, Herziening van de Grondwet en Hervorming van de Instellingen en in de adviescomités voor Maatschappelijke Emancipatie en Europese Aangelegenheden.

Binnen de commissie Defensie hield ik me vooral  bezig met de NAVO, de luchtcomponent, onze buitenlandse missies, het welzijn van militairen, investeringen en het War Heritage Institute. Als Limburgse heb ik bijzondere belangstelling voor dossiers over Leopoldsburg, Kleine-Brogel en Saffraanberg (Sint-Truiden).

Mijn schriftelijke vragen, mondelinge interpellaties en tussenkomsten van mijn tijd in de Kamer vind je hier.

 

Mondelinge vragen (legislatuur 2014 - ...)

Mondelinge vragen in de Plenaire vergadering
Mondelinge vragen in de commissie voor de Landsverdediging
Mondelinge vragen in de verenigde commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen, voor de Landsverdediging en voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt
Mondelinge vragen in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
Mondelinge vragen in de commissie voor de Binnenlandse Zaken

Mondelinge vragen in de commissie Justitie

Mondelinge vragen in de Plenaire vergadering

25 januari 2018:

Mondelinge vraag inzake de vervanging van de F-16's

24 mei 2017:

Mondelinge vraag inzake 'burden sharing' in het kader van de NAVO

2 juli 2015:
Mondelinge vraag inzake het strategisch plan Defensie

Mondelinge vraag inzake de eventuele verlenging van de deelname aan de missie in Irak

 

Mondelinge vragen in de commissie voor de Landsverdediging

19 januari 2019

Mondelinge vraag inzake kazernes en kwartieren van Defensie

18 juli 2018:

Mondelinge vraag inzake het Europees interventie-initiatief (EI2)

28 februari 2018:

Mondelinge vraag inzake de vervanging van de F-16

Mondelinge vraag inzake het taalevenwicht in het War Heritage Institute dat recent werd opgericht

17 januari 2018:

Mondelinge vraag inzake de onderschepping van twee Russische bommenwerpers

Mondelinge vraag inzake reservisten

20 december 2017:

Mondelinge vraag inzake externe mobiliteit

29 november 2017:

Mondelinge vraag inzake de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO)

18 oktober 2017:

Mondelinge vraag inzake vervanging F-16

04 oktober 2017:

Mondelinge vraag inzake de vervanging van de F-16 jachtvliegtuigen (3)

05 juli 2017:

Mondelinge vraag inzake het Europees Defensiefonds

19 april 2017:

Mondelinge vraag inzake vervanging van de F-16-jachtvliegtuigen (2)

22 februari 2017:

Mondelinge vraag inzake de tijdelijke opleiding van gevechtspiloten in de Verenigde Staten

Mondelinge vraag inzake de berichtgeving over een petitie over het Legermuseum

Mondelinge vraag inzake de vervanging van de F-16-jachtvliegtuigen

21 september 2016:

Mondelinge vraag inzake de uitvoering van de strategische visie voor defensie

Mondelinge vraag inzake de Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy van mevrouw Mogherini

31 mei 2016:

Mondelinge vrnaag inzake parastatalen

Mondelinge vraag inzake de vervanging van de F-16-gevechtsvliegtuigen

2 maart 2016:
Mondelinge vraag inzake de bevoegdheid van de militaire politie

17 februari 2016:
Mondelinge vraag inzake de toekomst van het Koninklijk Legermuseum

25 november 2015:
Mondelinge vraag inzake de nieuwbouw voor het NCIA in Casteau

18 november 2015:
Mondelinge vraag inzake de escorteopdracht van de Leopold I

28 oktober 2015:
Mondelinge vraag inzake een mogelijke operatie tegen IS in Syrië

Mondelinge vraag inzake de operationaliteit van de Sea King- en NH90-helikopters

8 juli 2015:
Mondelinge vraag inzake de testcase in het kader van de screening op posttraumatische stressstoornissen

Mondelinge vraag inzake de directie van het Koninklijk Legermuseum (KLM)

Mondelinge vraag inzake de Iveco-voertuigen

27 mei 2015:
Mondelinge vraag inzake Burundi

Mondelinge vraag inzake het BEST-programma (Belgian Soldier Transformation)

Mondelinge vraag inzake het beheer en de toekomst van het Legermuseum

Mondelinge vraag inzake islamitische aalmoezeniers in het leger

22 april 2015:
Mondelinge vraag inzake posttraumatische stressstoornis bij militairen

10 maart 2015:
Mondelinge vraag inzake de inzet van een trainingsdetachement in Irak in het kader van de internationale coalitie tegen Daesh

7 januari 2015:
Mondelinge vraag inzake de opschorting van de Jordaanse deelname aan de coalitie tegen IS (omgezet naar schriftelijke vraag)

Mondelinge vraag inzake attritie bij kandidaat-militairen (omgezet naar schriftelijke vraag)

 

Mondelinge vragen in de verenigde commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen, voor de Landsverdediging en voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

26 mei 2015:
Mondelinge vragen inzake de Europese maritieme missie tegen mensensmokkelaars (aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie) en inzake een mogelijke deelname aan een maritieme missie tegen mensensmokkelaars (aan de minister van Defensie)

 

Mondelinge vragen in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
11 februari 2015:
Mondelinge vraag inzake de afgifte van veiligheidscertificaten door de Nationale Veiligheidsoverheid (omgezet naar schriftelijke vraag)

 

Mondelinge vragen in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

13 januari 2015:
Mondelinge vraag inzake het nieuwe hoofdgebouw van SHAPE (omgezet naar schriftelijke vraag)

 Mondelinge vragen in de commissie Justitie

14 juni 2017:

Mondelinge vraag inzake het gerechtelijk dossier van de brand van de Innovation

 

Mondelinge vragen (legislatuur 2010 - 2014)

Mondelinge vragen in de Plenaire vergadering
Mondelinge vragen in de commissie Landsverdediging
Mondelinge vragen in de commissie Sociale Zaken
Mondelinge vragen in de commissie Financiën en Begroting
Mondelinge vragen in de commissie Volksgezondheid
Mondelinge vragen in de commissie Buitenlandse Betrekkingen
Mondelinge vragen in de commissie Binnenlandse Zaken
Mondelinge vragen in de commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de middenstand en de landbouw

 

Mondelinge vragen in de Plenaire vergadering

12 december 2013:
Mondelinge vraag inzake de vervanging van de F-16's

8 november 2012:
Mondelinge vraag inzake het wettelijk voorgeschreven rendement voor groepsverzekeringen

31 mei 2012:
Mondelinge vraag inzake het regeringsstandpunt over de inkomensgarantie voor ouderen

16 februari 2012:
Mondelinge vraag inzake de pensioenhervorming van de regering 

16 juni 2011:
Mondelinge vraag inzake het jaarverslag van het Comite I in verband met de inlichtingendiensten van het leger

9 juni 2011:
Mondelinge vraag inzake het pensioenplan in functie van de Europese aanbevelingen

 

Mondelinge vragen in de commissie voor de Landsverdediging

2 april 2014:
Mondelinge vraag inzake het kwartier IJzer in Leopoldsburg 

2 april 2014:
Mondelinge vraag inzake de werkingskost van en de problemen met de NH90

2 april 2014:
Mondelinge vraag inzake de hernieuwing van het mandaat van algemeen directeur bij het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

2 april 2014: 
Mondelinge vragen inzake de Belgian Intelligence Academy en de cyberveiligheid

15 januari 2014:
Mondelinge vraag inzake de Embraers van Defensie

15 januari 2014:
Mondelinge vragen inzake het ruilen en uitlenen van militair materieel door het Koninklijk Legermuseum en de functie van algemeen directeur bij het Koninklijk Legermuseum

15 januari 2014:
Mondelinge vraag inzake het MUSIS-programma

15 januari 2014:
Mondelinge vraag inzake de oprichting van het centrum voor cybersecurity in België

15 januari 2014:
Mondelinge vraag inzake de aankoop van Rapid Reaction Vehicles

8 januari 2014:
Mondelinge vraag inzake het BEST-programma van Defensie

8 januari 2014:
Mondelinge vraag inzake de opvolger van de A330

25 november 2013:
Mondelinge vraag inzake het geheime akkoord met de Amerikanen over de modernisering van de kernwapens op Kleine-Brogel

9 oktober 2013:
Mondelinge vraag inzake de positie van algemeen directeur bij het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

9 oktober 2013:
Mondelinge vraag inzake de levering van de Nato Frigate Helicopters

9 oktober 2013:
Mondelinge vraag inzake de vervanging van de F-16's

9 oktober 2013:
Mondelinge vraag inzake het vervoer van met asbest besmet legermaterieel

9 oktober 2013:
Mondelinge vraag inzake de mogelijke oplichting met uitgeleende legertanks

9 oktober 2013:
Mondelinge vraag inzake de waarschuwingen per e-mail voor dreigende aanslagen op militairen

9 oktober 2013:
Mondelinge vraag inzake het toezicht op het ISTAR-bataljon

9 juli 2013:
Mondelinge vraag inzake de bijkomende besparingen bij Defensie

9 juli 2013:
Mondelinge vraag inzake de kritiek op het beleid van Defensie inzake welzijn op het werk

9 juli 2013:
Mondelinge vraag inzake de opleidingen voor militairen in het buitenland

9 juli 2013:
Mondelinge vraag inzake de voorraad mijnen van Defensie

9 juli 2013:
Mondelinge vraag inzake de verkoop van niet-operationele munitie

9 juli 2013:
Mondelinge vraag inzake de verlofregeling voor bloeddonoren bij Defensie

9 juli 2013:
Mondelinge vraag inzake de drugscontroles tijdens vlaggengroeten

9 juli 2013:
Mondelinge vraag inzake de verkoop van gebouwen en terreinen

9 juli 2013:
Mondelinge vraag inzake het PRISM-programma

9 juli 2013:
Mondelinge vraag inzake de toekomst van het IV-NIOOO

9 juli 2013:
Mondelinge vraag inzake de levering van de eerste NH90-helikopter, type NFH

9 juli 2013:
Mondelinge vraag inzake de cyberdefensiecapaciteit van de NAVO

29 mei 2013:
Mondelinge vraag inzake het meerjarenplan van Defensie

29 mei 2013:
Mondelinge vraag inzake de kritiek van het Comité I op het gebrek aan controle op ISTAR

29 mei 2013:
Mondelinge vraag inzake de operatie Green Skander in Afghanistan

29 mei 2013:
Mondelinge vraag inzake de bijkomende besparingen bij Defensie

21 mei 2013:
Mondelinge vraag inzake het zelf ontwikkelde 'Slat Armour' voor de Piranha III (komen te vervallen)

24 april 2013:
Mondelinge vraag inzake het statuut van het Militair Hospitaal Koningin Astrid

24 april 2013:
Mondelinge vraag inzake de klachtendatabank van het Militair Hospitaal Koningin Astrid

24 april 2013:
Mondelinge vraag inzake het standpunt van Defensie inzake het MUSIS-programma

24 april 2013:
Mondelinge vraag inzake het lastenboek voor de opvolger van de A330

24 april 2013:
Mondelinge vraag inzake de nieuwe gehoorbescherming voor militairen

24 april 2013:
Mondelinge vraag inzake de oprichting van een binationale SERE-school

16 april 2013:
Mondelinge vraag inzake het dossier 'benefits'

16 april 2013:
Mondelinge vraag inzake de bijkomende besparingen bij Defensie

16 april 2013:
Mondelinge vraag inzake de man-vrouwverhouding in het leger

16 april 2013:
Mondelinge vraag inzake de reparatiekosten van een beschadigde Alouette III

16 april 2013:
Mondelinge vraag inzake het lek tijdens een hoorzitting achter gesloten deuren

16 april 2013:
Mondelinge vraag inzake het leasecontract van de Airbus A330

6 maart 2013:
Mondelinge vraag inzake de samenwerking tussen de Benelux-landen op het vlak van medische ondersteuning

6 maart 2013:
Mondelinge vraag inzake de deelname aan het MUSIS-programma

20 februari 2013:
Mondelinge vraag inzake de eretitel van veteraan

20 februari 2013:
Mondelinge vraag inzake het aangepaste leveringsschema van de NH90's 

30 januari 2013:
Mondelinge vraag inzake de vertegenwoordiging van vrouwen in het leger

30 januari 2013:
Mondelinge vraag inzake de operationaliteit van de C-130's

30 januari 2013:
Mondelinge vraag inzake de interne postdistributie van Defensie

30 januari 2013:
Mondelinge vragen inzake de Belgische medische ondersteuning van de Franse operatie in Mali en de plaats van ontplooiing van de A109-helikopters

30 januari 2013:
Mondelinge vraag inzake het beheer van de munitie door Defensie

30 januari 2013:
Mondelinge vraag inzake de mogelijke opname van een Russische brandwondenpatiënt in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek

16 januari 2013:
Mondelinge vraag inzake de laagvliegende C-130 boven Jette

16 januari 2013:
Mondelinge vragen inzake het aantal sessies in de hyper- en hypobare kamer van het Militair Hospitaal Koningin Astrid

16 januari 2013:
Mondelinge vraag inzake de toegekende opdracht voor een nieuwe omheining rond de vliegbasis van Kleine Brogel

16 januari 2013:
Mondelinge vraag inzake de gelekte gegevens van het HR-departement Defensie

16 januari 2013:
Mondelinge vraag inzake de overbrenging van een brandwondenpatiënt naar het brandwondencentrum van Neder-over-Heembeek

17 december 2012:
Mondelinge vraag inzake de overheidsopdracht voor de aankoop van munitie voor de AIV DF90

17 december 2012:
Mondelinge vraag inzake de overheidsopdracht voor de inrichting van een cleanroom in het militair ziekenhuis van Neder-Over-Heembeek

17 december 2012:
Mondelinge vraag inzake de herdenking van de Slag om de Ardennen

17 december 2012:
Mondelinge vraag inzake de investering in en de levering van de NH90-helikopters, type NFH

17 december 2012:
Mondelinge vraag inzake de peacekeepingcampagne van Defensie

3 december 2012:
Mondelinge vraag inzake soldaten met salafistische overtuigingen

3 december 2012:
Mondelinge vraag inzake de keukens van de KMS

3 december 2012:
Mondelinge vraag inzake de besparingen bij defensie

3 december 2012:
Mondelinge vraag inzake de cyberveiligheid

14 november 2012:
Mondelinge vraag inzake de aanpak van het artsentekort bij Defensie

14 november 2012:
Mondelinge vraag inzake het kritische interne rapport over Defensie

24 oktober 2012:
Mondelinge vraag inzake de bevriezing van uitgaven

24 oktober 2012:
Mondelinge vraag inzake het ongeval met munitie op de Pampa Range 

24 oktober 2012:
Mondelinge vraag inzake de neergestorte F-16 

5 juni 2012:
Mondelinge vraag inzake de overheidsopdrachten voor de AIV's van Defensie

5 juni 2012:
Mondelinge vraag inzake de overeenkomst met Total Belgium

5 juni 2012:
Mondelinge vraag inzake het ongeval met een C-130 Hercules in Congo

5 juni 2012:
Mondelinge vraag inzake namaakonderdelen bij militaire apparatuur

22 mei 2012:
Mondelinge vraag inzake het artsentekort bij Defensie

22 mei 2012:
Mondelinge vraag inzake de terugroepbaarheid van het personeel van ADIV

22 mei 2012:
Mondelinge vraag inzake de adel binnen Defensie

22 mei 2012:
Mondelinge vraag inzake het investeringsplan 2012-2014

25 april 2012:
Mondelinge vraag inzake de heidebrand in Helchteren

28 maart 2012:
Mondelinge vraag inzake de vastleggingskredieten voor investeringen bij Defensie

28 maart 2012:
Mondelinge vraag inzake de opvolging van de vice-admiraal bij het ACOS IS

28 maart 2012:
Mondelinge vraag inzake het houden van militaire oefeningen in natuurgebied

28 maart 2012:
Mondelinge vraag inzake het aantal arbeidsongevallen in Brussel

28 maart 2012:
Mondelinge vraag inzake de RMO's bij Defensie

14 maart 2012:
Mondelinge vraag inzake de impact van de begrotingscontrole op Defensie

7 maart 2012:
Mondelinge vraag inzake de Hi Fly huurovereenkomst met Defensie

7 maart 2012:
Mondelinge vraag inzake de overheidsopdracht voor de aankoop van nieuwe valschermen

7 maart 2012:
Mondelinge vraag inzake de 'Belgische spionnen' in Afghanistan

7 maart 2012:
Mondelinge vraag inzake het personeelsbeleid bij ADIV

7 maart 2012:
Mondelinge vraag inzake de wederuitrustingsprogramma's

15 februari 2012:
Mondelinge vraag inzake het artsentekort bij Defensie

31 januari 2012:
Mondelinge vraag inzake de decompressie na een buitenlandse missie

31 januari 2012:
Mondelinge vraag inzake de besmette labo's

31 januari 2012:
Mondelinge vraag inzake de M109 Houwitser

31 januari 2012:
Mondelinge vraag inzake de MILAN raketten

31 januari 2012:
Mondelinge vraag inzake de C-130

31 januari 2012:
Mondelinge vraag inzake de Belgische cybercapaciteit

18 januari 2012:
Mondelinge vraag inzake de werking van ADIV (komen te vervallen)

18 januari 2012:
Mondelinge vraag inzake de verkoop van Agusta Helikopters (komen te vervallen)

23 november 2011:
Mondelinge vraag inzake de toekomst van het kwartier Moorslede te Leopoldsburg

23 november 2011:
Mondelinge vraag inzake de inplanting van windturbines

23 november 2011:
Mondelinge vragen inzake de detectie van explosieven en het RDD

9 november 2011:
Mondelinge vraag inzake de SOP

19 oktober 2011:
Mondelinge vraag inzake Quick Response Alert

19 oktober 2011:
Mondelinge vraag inzake leishmaniasis

19 oktober 2011:
Mondelinge vraag inzake de MPPV's

19 oktober 2011:
Mondelinge vraag inzake het aantal zelfdodingen binnen Defensie

19 oktober 2011:
Mondelinge vraag inzake de vervanging van de F-16-vliegtuigen

13 juli 2011:
Mondelinge vraag inzake de botsing van een Belgische F-16 met hoogspanningskabels in Marokko

29 juni 2011:
Mondelinge vraag inzake cyberdefensie

29 juni 2011:
Mondelinge vraag inzake de opvang van asielzoekers in de kazerne van Houthalen-Helchteren

29 juni 2011:
Mondelinge vraag inzake de vlieguren in Libië

14 juni 2011:
Mondelinge vraag inzake Light Multi-purpose Vehicles

14 juni 2011:
Mondelinge vraag inzake de toekenning van het roze boekje voor de oorlogsslachtoffers

14 juni 2011:
Mondelinge vraag inzake de vraag van het Nederlandse leger om de overname van transportvliegtuigen

14 juni 2011:
Mondelinge vraag inzake de asielzoekers in de kazerne van Houthalen-Helchteren

14 juni 2011:
Mondelinge vraag inzake het project Ella & Basil

1 juni 2011:
Mondelinge vragen inzake de nachtvluchten over Libië, de luchtmachtbasis Araxos en Foreign Object Damage

1 juni 2011:
Mondelinge vraag inzake het geplande aantal vlieguren

11 mei 2011:
Mondelinge vraag inzake een overleden militair op het marineschip Godetia

26 april 2011:
Mondelinge vraag inzake de decompressie van militairen na een buitenlandse missie

16 maart 2011:
Mondelinge vraag inzake telegeleide antitankraketten

16 februari 2011:
Mondelinge vraag inzake onderhandelingen met Nederland en Luxemburg

26 januari 2011:
Mondelinge vraag inzake het ongeluk van een F-16 in Marokko

26 januari 2011:
Mondelinge vraag inzake de Leopard 1A5-tanks

 

Mondelinge vragen in de commissie voor de Sociale Zaken

12 juni 2012:
Mondelinge vraag inzake de aanslepende benoemingsprocedure van de administrateur generaal van de Rijksdienst voor Pensioenen

12 juni 2012:
Mondelinge vraag inzake mijnwerkerspensioenen uitbetaald in het buitenland

12 juni 2012:
Mondelinge vraag inzake de verstrenging van de IGO voor niet EU-burgers

12 juni 2012:
Mondelinge vraag inzake het pensioencomplement van ambtenaren

12 juni 2012:
Mondelinge vraag inzake de validering van periodes van loopbaanonderbreking in het overheidspensioen

12 juni 2012:
Mondelinge vraag inzake de pensioenfinanciering van de statutaire personeelsleden van ziekenhuizen met publieke partner

12 juni 2012:
Mondelinge vraag inzake het project e-PV en de betrokkenheid van de pensioendiensten

8 mei 2012:
Mondelinge vraag inzake de pensioenfinanciering van de statutaire personeelsleden van ziekenhuizen met publieke partners

2 mei 2012:
Mondelinge vraag inzake de pensioenhervorming voor de contractuele ambtenaren

2 mei 2012:
Mondelinge vraag inzake de pensioenen van de mijnwerkers

2 mei 2012:
Mondelinge vraag inzake de aangekondigde verstrenging van de inkomensgarantie voor ouderen

2 mei 2012:
Mondelinge vraag inzake de pensioenopbouw voor vastbenoemde ambtenaren die vanaf 55 jaar voor een deeltijdse arbeid kiezen

20 maart 2012:
Mondelinge vragen inzake de financiële impact van de bijsturing van de pensioenhervorming na sociaal overleg en de budgettaire impact van de pensioenhervorming van de regering-Di Rupo I

20 maart 2012:
Mondelinge vraag inzake de tweede pensioenhervorming van de regering-Di Rupo

20 maart 2012:
Mondelinge vraag inzake Belgische pensioengerechtigden die een activiteit uitoefenen in het buitenland

20 maart 2012:
Mondelinge vraag inzake de behandeling van klachten over het misbruik van pensioenen door de federale pensioendiensten

20 maart 2012:
Mondelinge vraag inzake de acties ten gevolge van de werkdruk bij het personeel van de RVP

20 maart 2012:
Mondelinge vraag inzake de bijdragen voor het pensioenstelsel van het vliegend personeel

20 maart 2012:
Mondelinge vraag inzake het pensioen van de ex-mijnwerkers

20 maart 2012:
Mondelinge vraag inzake alternatieve taken voor de 'oudere' brandweerlui

20 maart 2012:
Mondelinge vraag inzake het overleg met de loodsen en de cipiers en de dreiging van staking

20 maart 2012:
Mondelinge vraag inzake het sociaal overleg met CLB's

20 maart 2012:
Mondelinge vraag inzake de bijsturing van de pensioenhervorming na sociaal overleg

31 januari 2012:
Mondelinge vraag inzake het aanvullend pensioen voor journalisten

31 januari 2012:
Mondelinge vraag inzake het pensioen van de mijnwerkers

31 januari 2012:
Mondelinge vraag inzake de nieuwe betalingsregels voor gepensioneerden die in een EER-lidstaat wonen

31 januari 2012:
Mondelinge vraag inzake overgangsmaatregelen met betrekking tot het vervroegd rustpensioen

22 november 2011:
Mondelinge vraag inzake de pensioenen van dwangarbeiders in Duitsland

22 november 2011:
Mondelinge vraag inzake de oprichting van de Adviesraad voor Ouderen

22 november 2011:
Mondelinge vraag inzake de spreiding van de Pensioenpunten

21 juni 2011:
Mondelinge vraag inzake het ambtshalve onderzoek van de IGO, de retroactieve toekenning en de verjaring

21 juni 2011:
Mondelinge vraag inzake Itinera en het deeltijds pensioen

26 april 2011:
Mondelinge vraag inzake de besprekingen tussen de RJV en de FOD Financiën over de beslaglegging op het vakantiegeld via een elektronische flux

26 april 2011:
Mondelinge vraag inzake payrolling

26 april 2011:
Mondelinge vraag inzake de strijkateliers en het dienstenchequestelsel

26 april 2011:
Mondelinge vraag inzake het kwaliteitscharter voor dienstenchequebedrijven

23 maart 2011:
Mondelinge vraag inzake Europa en het pensioendebat

23 maart 2011:
Mondelinge vraag inzake de pensioenen van buitenlandse ex-kolonialen (komen te vervallen)

23 maart 2011:
Mondelinge vraag inzake de informatiecampagne omtrent de inkomensgarantie voor ouderen en de geautomatiseerde procedure voor de toekenning ervan

9 februari 2011:
Mondelinge vraag inzake het verslag van het Rekenhof over de financiële transfers in de tak arbeidsongevallen van de sociale zekerheid

8 februari 2011:
Mondelinge vraag inzake niet-Belgen in het dienstenchequestelsel

8 februari 2011:
Mondelinge vraag inzake 100.000 groene jobs

26 januari 2011:
Mondelinge vraag inzake fraude bij dienstencheques

26 januari 2011:
Mondelinge vraag inzake de kwaliteitsnormen in de dienstenchequeswetgeving

26 januari 2011:
Mondelinge vraag inzake uitzendarbeid in de binnenscheepvaart

12 januari 2011:    
Mondelinge vraag inzake het paritair comité 218 en de sector van de callcenters

11 januari 2011:
Mondelinge vraag inzake gelijkgestelde periodes

11 januari 2011:
Mondelinge vraag inzake de verhoging van sociale bijdragen om de eerste pijler te vrijwaren

11 januari 2011:
Mondelinge vraag inzake de sensibiliseringscampagne met betrekking tot het optrekken van de feitelijke pensioenleeftijd

11 januari 2011:
Mondelinge vraag inzake de hervorming van de derde pensioenpijler

15 december 2010:
Mondelinge vraag inzake de discriminatie in de uitzendsector

23 november 2010
Mondelinge vraag inzake uitzendarbeid in de verhuissector

 

Mondelinge vragen in de commissie voor de Financiën en Begroting

24 januari 2012:
Mondelinge vragen inzake de oorlogspensioenen van dwangarbeiders in Duitsland

9 februari 2011:
Mondelinge vraag inzake de kliklijn verspilling

  

Mondelinge vragen in de commissie voor de Volksgezondheid

30 maart 2011:
Mondelinge vragen inzake het ministerieel comité voor de diversiteit en het eindrapport van de Interculturele Dialoog

 

Mondelinge vragen in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen

25 januari 2011:
Mondelinge vragen inzake de toestand van de Belgen in Tunesië en over de Tunesische overgangsregime

 

Mondelinge vragen in de commissie voor de Binnenlandse Zaken

19 januari 2011
Mondelinge vraag inzake de stiptheidsacties van de 100-centrale in Leuven

 

Mondelinge vragen in de commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de middenstand en de landbouwcommissie

22 mei 2013:
Mondelinge vraag inzake de deelname aan het MUSIS-programma (omgezet naar schriftelijke vraag)

22 mei 2012
Mondelinge vraag inzake de termijnen waarover het RSVZ beschikt om een beslissing te nemen betreffende rust- en overlevingspensioenen van zelfstandigen

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet over het onderwijs XXX

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Kathleen Krekels, Jo Brouns, Arnout Coel en Karolien Grosemans
328 (2019-2020) nr. 6

Amendementen op het ontwerp van decreet over het onderwijs XXX

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Annabel Tavernier, Jo Brouns, Kathleen Krekels, Karolien Grosemans en Arnout Coel
328 (2019-2020) nr. 4

Voorstel van resolutie over maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis voor de studievoortgang in het hoger onderwijs op te vangen en te monitoren

van Koen Daniëls, Brecht Warnez, Sihame El Kaouakibi, Annabel Tavernier, Loes Vandromme en Karolien Grosemans
335 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Cyberveiligheid op scholen - Stand van zaken

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
721 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Onderwijspersoneel - Preventieve schorsingen

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
723 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Onderwijspersoneel - Procedures bij het College van Beroep inzake evaluatie

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
725 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de nieuwe applicatie Teacher Tapp

van Jo Brouns aan minister Ben Weyts
277 (2020-2021)

Verslag van de gedachtewisseling over de visie en de noden van de onderwijsverstrekkers inzake digitale platformen voor het ontwikkelen en delen van lesmateriaal en -inspiratie

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Karolien Grosemans, Jo Brouns en Elisabeth Meuleman
499 (2020-2021) nr. 1

Vraag om uitleg over de oprichting van een promotiefonds voor de Vlaamse wijnbouwsector

van Steven Coenegrachts aan minister Hilde Crevits
3195 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2