Parlementair werk

Volg hier op de voet mijn werk in het Vlaams Parlement en de gemeenteraad. 

Sinds 2019 zetel ik in het Vlaams Parlement, waar ik de Commissie Onderwijs voorzit. Daarnaast zetel ik ook als vast lid in de Commissie Landbouw. Een overzicht van al mijn initiatieven en vragen in het Vlaams Parlement vind je hier. Ik ben in dit parlement voorzitter van de commissie Onderwijs en vast lid in de commissie Landbouw en Visserij. 

In het Federaal Parlement was ik tot 2019 voorzitter van de commissie Defensie. Daarnaast was ik lid van de commissie Legeraankopen en – Verkopen en de bijzondere commissie Opvolging Buitenlandse Missies. Ik was ook plaatsvervangend lid in de commissies Buitenlandse Betrekkingen, Herziening van de Grondwet en Hervorming van de Instellingen en in de adviescomités voor Maatschappelijke Emancipatie en Europese Aangelegenheden.

Binnen de commissie Defensie hield ik me vooral  bezig met de NAVO, de luchtcomponent, onze buitenlandse missies, het welzijn van militairen, investeringen en het War Heritage Institute. Als Limburgse heb ik bijzondere belangstelling voor dossiers over Leopoldsburg, Kleine-Brogel en Saffraanberg (Sint-Truiden).

Mijn schriftelijke vragen, mondelinge interpellaties en tussenkomsten van mijn tijd in de Kamer vind je hier.

 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet over de instroom en het optimaliseren van de studie-efficiëntie in het hoger onderwijs en overige organisatorische aspecten van het hoger onderwijs

van Koen Daniëls, Brecht Warnez, Gwendolyn Rutten, Karolien Grosemans, Loes Vandromme, Arnout Coel en Kathleen Krekels
1337 (2021-2022) nr. 3

Amendementen op het ontwerp van decreet over diverse maatregelen voor het onderwijs

van Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Loes Vandromme, Kathleen Krekels, Hilâl Yalçin, Karolien Grosemans en Arnout Coel
1298 (2021-2022) nr. 3

Amendement op het ontwerp van decreet over diverse maatregelen voor het onderwijs

van Annabel Tavernier, Brecht Warnez, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Loes Vandromme en Karolien Grosemans
1298 (2021-2022) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over de inzetbaarheid van gepensioneerde leerkrachten in het kader van het lerarentekort

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts
3894 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Tewerkstelling Nederlandse leerkrachten in Vlaanderen - Stand van zaken

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
620 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Schulensbroek Herk-de-Stad - Beschermingsdijken

van Karolien Grosemans aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
944 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisselingen over het rapport van de Commissie Beter Onderwijs

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Koen Daniëls, Loes Vandromme, Hannelore Goeman en Johan Danen
1400 (2021-2022) nr. 1

Ontwerp van decreet tot uitvoering van dringende maatregelen om het lerarenambt in het basis- en secundair onderwijs te herwaarderen

van de Vlaamse Regering
1299 (2021-2022) nr. 1

Vraag om uitleg over het advies van de Vlaamse Onderwijsraad over een andere indeling van het schooljaar met een ingekorte zomervakantie

van Jan Laeremans aan minister Ben Weyts
3523 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2