Parlementair werk

Volg hier op de voet mijn werk in het Vlaams Parlement en de gemeenteraad. 

Sinds 2019 zetel ik in het Vlaams Parlement, waar ik de Commissie Onderwijs voorzit. Daarnaast zetel ik ook als vast lid in de Commissie Landbouw. Een overzicht van al mijn initiatieven en vragen in het Vlaams Parlement vind je hier. Ik ben in dit parlement voorzitter van de commissie Onderwijs en vast lid in de commissie Landbouw en Visserij. 

In het Federaal Parlement was ik tot 2019 voorzitter van de commissie Defensie. Daarnaast was ik lid van de commissie Legeraankopen en – Verkopen en de bijzondere commissie Opvolging Buitenlandse Missies. Ik was ook plaatsvervangend lid in de commissies Buitenlandse Betrekkingen, Herziening van de Grondwet en Hervorming van de Instellingen en in de adviescomités voor Maatschappelijke Emancipatie en Europese Aangelegenheden.

Binnen de commissie Defensie hield ik me vooral  bezig met de NAVO, de luchtcomponent, onze buitenlandse missies, het welzijn van militairen, investeringen en het War Heritage Institute. Als Limburgse heb ik bijzondere belangstelling voor dossiers over Leopoldsburg, Kleine-Brogel en Saffraanberg (Sint-Truiden).

Mijn schriftelijke vragen, mondelinge interpellaties en tussenkomsten van mijn tijd in de Kamer vind je hier.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (IX)

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Karolien Grosemans, Hilâl Yalçin en Annabel Tavernier
1117 (2021-2022) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet tot uitvoering van maatregelen over het onderwijs uit cao XII Leerplicht, cao V Basiseducatie en cao VI Hoger onderwijs vanaf het school- of academiejaar 2021-2022

van Karolien Grosemans, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Hilâl Yalçin en Annabel Tavernier
1075 (2021-2022) nr. 2

Motie tot besluit van het op 20 oktober 2021 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over het lerarentekort in Vlaanderen

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Karolien Grosemans, Hilâl Yalçin en Arnout Coel
974 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Herwaardering lerarenberoep - Campagne 'Lesgeven is alles geven'

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
455 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het Apestaartjarenonderzoek door imec-MICT

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts
3045 (2021-2022)

Vraag om uitleg over burn-outsymptomen bij onderwijspersoneelsleden

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts
3057 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het aantal directiewissels in het leerplichtonderwijs

van Loes Vandromme aan minister Ben Weyts
2657 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de stijging van het aantal directiewissels in het onderwijs

van Steve Vandenberghe aan minister Ben Weyts
2703 (2021-2022)

Verslag van de gedachtewisseling over de impact van de oorlog in Oekraïne op het Vlaamse onderwijs

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Kristof Slagmulder, Elisabeth Meuleman en Kathleen Krekels
1272 (2021-2022) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2