Parlementair werk

Volg hier op de voet mijn werk in het Vlaams Parlement en de gemeenteraad. 

Sinds 2019 zetel ik in het Vlaams Parlement, waar ik de Commissie Onderwijs voorzit. Daarnaast zetel ik ook als vast lid in de Commissie Landbouw. Een overzicht van al mijn initiatieven en vragen in het Vlaams Parlement vind je hier. Ik ben in dit parlement voorzitter van de commissie Onderwijs en vast lid in de commissie Landbouw en Visserij. 

In het Federaal Parlement was ik tot 2019 voorzitter van de commissie Defensie. Daarnaast was ik lid van de commissie Legeraankopen en – Verkopen en de bijzondere commissie Opvolging Buitenlandse Missies. Ik was ook plaatsvervangend lid in de commissies Buitenlandse Betrekkingen, Herziening van de Grondwet en Hervorming van de Instellingen en in de adviescomités voor Maatschappelijke Emancipatie en Europese Aangelegenheden.

Binnen de commissie Defensie hield ik me vooral  bezig met de NAVO, de luchtcomponent, onze buitenlandse missies, het welzijn van militairen, investeringen en het War Heritage Institute. Als Limburgse heb ik bijzondere belangstelling voor dossiers over Leopoldsburg, Kleine-Brogel en Saffraanberg (Sint-Truiden).

Mijn schriftelijke vragen, mondelinge interpellaties en tussenkomsten van mijn tijd in de Kamer vind je hier.

 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet over de instroom en het optimaliseren van de studie-efficiëntie in het hoger onderwijs en overige organisatorische aspecten van het hoger onderwijs

van Koen Daniëls, Brecht Warnez, Gwendolyn Rutten, Karolien Grosemans, Loes Vandromme, Arnout Coel en Kathleen Krekels
1337 (2021-2022) nr. 3

Amendementen op het ontwerp van decreet over diverse maatregelen voor het onderwijs

van Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Loes Vandromme, Kathleen Krekels, Hilâl Yalçin, Karolien Grosemans en Arnout Coel
1298 (2021-2022) nr. 3

Amendement op het ontwerp van decreet over diverse maatregelen voor het onderwijs

van Annabel Tavernier, Brecht Warnez, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Loes Vandromme en Karolien Grosemans
1298 (2021-2022) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Initiatief 'Europese universiteiten' - Besteding toegekende middelen

van Karolien Grosemans aan minister Jo Brouns (Vraag en antwoord)
231 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de Vlaams-Nederlandse onderwijstop

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts
1257 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het ziekteverzuimrapport in het onderwijs

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts
1178 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag van het verzoekschrift over de toekenning van anciënniteit aan zijinstromers

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Johan Danen en Hilâl Yalçin
1570 (2022-2023) nr. 1

Vraag om uitleg over de Robinpas en de betaalbaarheid van schoolboeken

van Kim De Witte aan minister Ben Weyts
1311 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de Vlaams-Nederlandse onderwijstop

van Loes Vandromme aan minister Ben Weyts
1278 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2