Parlementair werk

Volg hier op de voet mijn werk in het Vlaams Parlement en de gemeenteraad. 

Sinds 2019 zetel ik in het Vlaams Parlement, waar ik de Commissie Onderwijs voorzit. Daarnaast zetel ik ook als vast lid in de Commissie Landbouw. Een overzicht van al mijn initiatieven en vragen in het Vlaams Parlement vind je hier. Ik ben in dit parlement voorzitter van de commissie Onderwijs en vast lid in de commissie Landbouw en Visserij. 

In het Federaal Parlement was ik tot 2019 voorzitter van de commissie Defensie. Daarnaast was ik lid van de commissie Legeraankopen en – Verkopen en de bijzondere commissie Opvolging Buitenlandse Missies. Ik was ook plaatsvervangend lid in de commissies Buitenlandse Betrekkingen, Herziening van de Grondwet en Hervorming van de Instellingen en in de adviescomités voor Maatschappelijke Emancipatie en Europese Aangelegenheden.

Binnen de commissie Defensie hield ik me vooral  bezig met de NAVO, de luchtcomponent, onze buitenlandse missies, het welzijn van militairen, investeringen en het War Heritage Institute. Als Limburgse heb ik bijzondere belangstelling voor dossiers over Leopoldsburg, Kleine-Brogel en Saffraanberg (Sint-Truiden).

Mijn schriftelijke vragen, mondelinge interpellaties en tussenkomsten van mijn tijd in de Kamer vind je hier.

 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet over het onderwijs XXXI

van Karolien Grosemans, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Jo Brouns, Kathleen Krekels, Arnout Coel, Annabel Tavernier en Tom Ongena
827 (2020-2021) nr. 4

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de hervorming van de pachtwetgeving

van Cathy Coudyser, Joris Nachtergaele, Sofie Joosen, Arnout Coel, Karolien Grosemans en Piet De Bruyn
670 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen

van Johan Danen, Hannelore Goeman, Elisabeth Meuleman, Koen Daniëls, Jo Brouns, Jean-Jacques De Gucht, Loes Vandromme, Arnout Coel, Kathleen Krekels, Karolien Grosemans, Annabel Tavernier en Annick De Ridder
594 (2020-2021) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Melsterbeek Herk-de-Stad - PFOS-waarden

van Karolien Grosemans aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
1234 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Onderwijspersoneel - Inschakeling van leerkrachten op pensioengerechtigde leeftijd (2)

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
874 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Onderwijspersoneel - Voltijds vs. deeltijds

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
875 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de financiering van het volwassenenonderwijs

van Loes Vandromme aan minister Ben Weyts
4575 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de toepassing van het Financieringsdecreet voor het volwassenenonderwijs

van Johan Danen aan minister Ben Weyts
4632 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de onduidelijkheid over de werkelijke kostprijs voor ouders van de hardware in het kader van Digisprong

van Roosmarijn Beckers aan minister Ben Weyts
4362 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2