Parlementair werk

Volg hier op de voet mijn werk in het Vlaams Parlement en de gemeenteraad. 

Sinds 2019 zetel ik in het Vlaams Parlement, waar ik de Commissie Onderwijs voorzit. Daarnaast zetel ik ook als vast lid in de Commissie Landbouw. Een overzicht van al mijn initiatieven en vragen in het Vlaams Parlement vind je hier. Ik ben in dit parlement voorzitter van de commissie Onderwijs en vast lid in de commissie Landbouw en Visserij. 

In het Federaal Parlement was ik tot 2019 voorzitter van de commissie Defensie. Daarnaast was ik lid van de commissie Legeraankopen en – Verkopen en de bijzondere commissie Opvolging Buitenlandse Missies. Ik was ook plaatsvervangend lid in de commissies Buitenlandse Betrekkingen, Herziening van de Grondwet en Hervorming van de Instellingen en in de adviescomités voor Maatschappelijke Emancipatie en Europese Aangelegenheden.

Binnen de commissie Defensie hield ik me vooral  bezig met de NAVO, de luchtcomponent, onze buitenlandse missies, het welzijn van militairen, investeringen en het War Heritage Institute. Als Limburgse heb ik bijzondere belangstelling voor dossiers over Leopoldsburg, Kleine-Brogel en Saffraanberg (Sint-Truiden).

Mijn schriftelijke vragen, mondelinge interpellaties en tussenkomsten van mijn tijd in de Kamer vind je hier.

 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2021

van Hannelore Goeman, Steve Vandenberghe, Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Karolien Grosemans, Jo Brouns, Arnout Coel en Brecht Warnez
513 (2020-2021) nr. 5

Amendementen op het ontwerp van decreet over het onderwijs XXX

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Kathleen Krekels, Jo Brouns, Arnout Coel en Karolien Grosemans
328 (2019-2020) nr. 6

Amendementen op het ontwerp van decreet over het onderwijs XXX

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Annabel Tavernier, Jo Brouns, Kathleen Krekels, Karolien Grosemans en Arnout Coel
328 (2019-2020) nr. 4

Recente vragen

Schriftelijke vraag Brede weersverzekering - Subsidieaanvragen

van Karolien Grosemans aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
140 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Sociale woningen Limburg - Installatie zonnepanelen

van Karolien Grosemans aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
88 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Laptops voor kwetsbare leerlingen - Stand van zaken

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
135 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Kristof Slagmulder, Steve Vandenberghe en Karolien Grosemans
235 (2019-2020) nr. 6

Verslag van de hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming: digitale ondersteuning en de directeursvereniging

namens Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid, verslag door Koen Daniëls, Loes Vandromme en Hannelore Goeman
536 (2020-2021) nr. 8

Verslag van de hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming: digitale ondersteuning en de directeursvereniging

namens Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid, verslag door Koen Daniëls, Loes Vandromme en Hannelore Goeman
536 (2020-2021) nr. 8
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2