Parlementair werk

Volg hier op de voet mijn werk in het Vlaams Parlement en de gemeenteraad. 

Sinds 2019 zetel ik in het Vlaams Parlement, waar ik de Commissie Onderwijs voorzit. Daarnaast zetel ik ook als vast lid in de Commissie Landbouw. Een overzicht van al mijn initiatieven en vragen in het Vlaams Parlement vind je hier. Ik ben in dit parlement voorzitter van de commissie Onderwijs en vast lid in de commissie Landbouw en Visserij. 

In het Federaal Parlement was ik tot 2019 voorzitter van de commissie Defensie. Daarnaast was ik lid van de commissie Legeraankopen en – Verkopen en de bijzondere commissie Opvolging Buitenlandse Missies. Ik was ook plaatsvervangend lid in de commissies Buitenlandse Betrekkingen, Herziening van de Grondwet en Hervorming van de Instellingen en in de adviescomités voor Maatschappelijke Emancipatie en Europese Aangelegenheden.

Binnen de commissie Defensie hield ik me vooral  bezig met de NAVO, de luchtcomponent, onze buitenlandse missies, het welzijn van militairen, investeringen en het War Heritage Institute. Als Limburgse heb ik bijzondere belangstelling voor dossiers over Leopoldsburg, Kleine-Brogel en Saffraanberg (Sint-Truiden).

Mijn schriftelijke vragen, mondelinge interpellaties en tussenkomsten van mijn tijd in de Kamer vind je hier.

 

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de hervorming van de pachtwetgeving

van Cathy Coudyser, Joris Nachtergaele, Sofie Joosen, Arnout Coel, Karolien Grosemans en Piet De Bruyn
670 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen

van Johan Danen, Hannelore Goeman, Elisabeth Meuleman, Koen Daniëls, Jo Brouns, Jean-Jacques De Gucht, Loes Vandromme, Arnout Coel, Kathleen Krekels, Karolien Grosemans, Annabel Tavernier en Annick De Ridder
594 (2020-2021) nr. 2

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2021

van Hannelore Goeman, Steve Vandenberghe, Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Karolien Grosemans, Jo Brouns, Arnout Coel en Brecht Warnez
513 (2020-2021) nr. 5

Recente vragen

Schriftelijke vraag Onderwijspersoneel - Directiewissels

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
462 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Onderwijspersoneel - Reaffectaties en wedertewerkstellingen

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
435 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Onderwijspersoneel - Verlofstelsels

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
434 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het bevorderen van ouderparticipatie in scholen

van Jo Brouns aan minister Ben Weyts
2740 (2020-2021)

Verslag over het verslag van het Rekenhof over de rechtspositie van het personeel van het basis- en secundair onderwijs. Een inventarisatie van knelpunten. Opvolgingsbespreking

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Johan Danen, Koen Daniëls, Loes Vandromme en Jan Laeremans
37-A (2015-2016) nr. 3

Vraag om uitleg over de bezorgdheid over de visienota Digisprong bij scholen die al een ICT-beleid hebben

van Jo Brouns aan minister Ben Weyts
2576 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2