Parlementair werk

Volg hier op de voet mijn werk in het Vlaams Parlement en de gemeenteraad. 

Sinds 2019 zetel ik in het Vlaams Parlement, waar ik de Commissie Onderwijs voorzit. Daarnaast zetel ik ook als vast lid in de Commissie Landbouw. Een overzicht van al mijn initiatieven en vragen in het Vlaams Parlement vind je hier. Ik ben in dit parlement voorzitter van de commissie Onderwijs en vast lid in de commissie Landbouw en Visserij. 

In het Federaal Parlement was ik tot 2019 voorzitter van de commissie Defensie. Daarnaast was ik lid van de commissie Legeraankopen en – Verkopen en de bijzondere commissie Opvolging Buitenlandse Missies. Ik was ook plaatsvervangend lid in de commissies Buitenlandse Betrekkingen, Herziening van de Grondwet en Hervorming van de Instellingen en in de adviescomités voor Maatschappelijke Emancipatie en Europese Aangelegenheden.

Binnen de commissie Defensie hield ik me vooral  bezig met de NAVO, de luchtcomponent, onze buitenlandse missies, het welzijn van militairen, investeringen en het War Heritage Institute. Als Limburgse heb ik bijzondere belangstelling voor dossiers over Leopoldsburg, Kleine-Brogel en Saffraanberg (Sint-Truiden).

Mijn schriftelijke vragen, mondelinge interpellaties en tussenkomsten van mijn tijd in de Kamer vind je hier.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, wat de verwerking van persoonsgegevens door de centra voor leerlingenbegeleiding betreft

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Kathleen Krekels, Hilâl Yalçin en Karolien Grosemans
1765 (2022-2023) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2024

van Marino Keulen, Bert Maertens, Martine Fournier, Annick De Ridder, Sofie Mertens, Maarten De Veuster, Paul Van Miert, Marius Meremans, Rita Moors, Arnout Coel, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Karolien Grosemans, Hilâl Yalçin, Koen Daniëls, Orry Van de Wauwer, Stephanie D'Hose, Cathy Coudyser, Karin Brouwers en Manuela Van Werde
1870 (2023-2024) nr. 6

Amendementen op het ontwerp van decreet tot opheffing van meerdere onderwijsbepalingen

van Karolien Grosemans, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Kathleen Krekels, Hilâl Yalçin en Koen Daniëls
1819 (2022-2023) nr. 3

Recente vragen

Schriftelijke vraag Juridisering in het onderwijs - Klachten en verzoekschriften

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
248 (2023-2024)

Schriftelijke vraag Onderwijs aan gedetineerden - Stand van zaken

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
244 (2023-2024)

Schriftelijke vraag Gedetineerden die hoger onderwijs volgen - Evolutie

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
243 (2023-2024)

Recente tussenkomsten

Verslag van het verzoekschrift over de vervaltermijn van 7 kalenderdagen voor beroep tegen een examenbeslissing

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Karolien Grosemans
1985 (2023-2024) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over het volwassenenonderwijs

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Kristof Slagmulder, Johan Danen en Loes Vandromme
1968 (2023-2024) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over het project Learning Inside Out

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Johan Danen en Loes Vandromme
1964 (2023-2024) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2