Parlementair werk

Volg hier op de voet mijn werk in het Vlaams Parlement en de gemeenteraad. 

Sinds 2019 zetel ik in het Vlaams Parlement, waar ik de Commissie Onderwijs voorzit. Daarnaast zetel ik ook als vast lid in de Commissie Landbouw. Een overzicht van al mijn initiatieven en vragen in het Vlaams Parlement vind je hier. Ik ben in dit parlement voorzitter van de commissie Onderwijs en vast lid in de commissie Landbouw en Visserij. 

In het Federaal Parlement was ik tot 2019 voorzitter van de commissie Defensie. Daarnaast was ik lid van de commissie Legeraankopen en – Verkopen en de bijzondere commissie Opvolging Buitenlandse Missies. Ik was ook plaatsvervangend lid in de commissies Buitenlandse Betrekkingen, Herziening van de Grondwet en Hervorming van de Instellingen en in de adviescomités voor Maatschappelijke Emancipatie en Europese Aangelegenheden.

Binnen de commissie Defensie hield ik me vooral  bezig met de NAVO, de luchtcomponent, onze buitenlandse missies, het welzijn van militairen, investeringen en het War Heritage Institute. Als Limburgse heb ik bijzondere belangstelling voor dossiers over Leopoldsburg, Kleine-Brogel en Saffraanberg (Sint-Truiden).

Mijn schriftelijke vragen, mondelinge interpellaties en tussenkomsten van mijn tijd in de Kamer vind je hier.

 

Recent ingediende documenten

Motie tot besluit van het op 20 oktober 2021 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over het lerarentekort in Vlaanderen

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Karolien Grosemans, Hilâl Yalçin en Arnout Coel
974 (2021-2022) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet over het onderwijs XXXI

van Karolien Grosemans, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Jo Brouns, Kathleen Krekels, Arnout Coel, Annabel Tavernier en Tom Ongena
827 (2020-2021) nr. 4

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de hervorming van de pachtwetgeving

van Cathy Coudyser, Joris Nachtergaele, Sofie Joosen, Arnout Coel, Karolien Grosemans en Piet De Bruyn
670 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Wateroverlast Herk-de-Stad - Schademeldingen

van Karolien Grosemans aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
43 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Volwassenenonderwijs - Inschrijvingen (2)

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
998 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Uitstroom beginnende leerkrachten - Limburg

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
996 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over agribashing in het onderwijs

van Bart Dochy aan minister Hilde Crevits
409 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de extra middelen die scholen kregen op grond van collectieve arbeidsovereenkomst XII

van Loes Vandromme aan minister Ben Weyts
452 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het secundair volwassenenonderwijs

van Loes Vandromme aan minister Ben Weyts
248 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2