Parlementair werk

Volg hier op de voet mijn werk in het Vlaams Parlement en de gemeenteraad. 

Sinds 2019 zetel ik in het Vlaams Parlement, waar ik de Commissie Onderwijs voorzit. Daarnaast zetel ik ook als vast lid in de Commissie Landbouw. Een overzicht van al mijn initiatieven en vragen in het Vlaams Parlement vind je hier. Ik ben in dit parlement voorzitter van de commissie Onderwijs en vast lid in de commissie Landbouw en Visserij. 

In het Federaal Parlement was ik tot 2019 voorzitter van de commissie Defensie. Daarnaast was ik lid van de commissie Legeraankopen en – Verkopen en de bijzondere commissie Opvolging Buitenlandse Missies. Ik was ook plaatsvervangend lid in de commissies Buitenlandse Betrekkingen, Herziening van de Grondwet en Hervorming van de Instellingen en in de adviescomités voor Maatschappelijke Emancipatie en Europese Aangelegenheden.

Binnen de commissie Defensie hield ik me vooral  bezig met de NAVO, de luchtcomponent, onze buitenlandse missies, het welzijn van militairen, investeringen en het War Heritage Institute. Als Limburgse heb ik bijzondere belangstelling voor dossiers over Leopoldsburg, Kleine-Brogel en Saffraanberg (Sint-Truiden).

Mijn schriftelijke vragen, mondelinge interpellaties en tussenkomsten van mijn tijd in de Kamer vind je hier.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat de opleiding Basisverpleegkunde betreft

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Kathleen Krekels, Brecht Warnez en Karolien Grosemans
1782 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet over de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Kathleen Krekels, Hilâl Yalçin en Karolien Grosemans
1759 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt

van Karolien Grosemans, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Hilâl Yalçin en Kathleen Krekels
1733 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over hybride onderwijs

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts
3555 (2022-2023)

Vraag om uitleg over een afsprakenkader voor digitale bereikbaarheid in het onderwijs

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts
3449 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Zijinstromers - Lerarenbonus

van Karolien Grosemans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
688 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over de vertrouwensinspecteurs van de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Johan Danen en Loes Vandromme
1806 (2022-2023) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de werkzaamheden van de Commissie van Wijzen

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Loes Vandromme en Johan Danen
1807 (2022-2023) nr. 1

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2023 over tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs in het kader van een herwaardering van het lerarenambt

van de Vlaamse Regering
1673 (2022-2023) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2