Karolien Grosemans

Welkom bezoeker

Ik ben Karolien, geboren in 1970, en ik woon met mijn man, Alex, en onze twee zonen in Herk-de-Stad. Ik studeerde Germaanse filologie Engels en Duits aan de KULeuven. Vele Herkenaren leerden me kennen als leerkracht in de Sint-Martinusscholen. Ik ben lid van het Davidsfonds en de Vlaamse Volksbeweging. Sinds 2005 ben ik lid van de N-VA.

Eerste stappen in de politiek

In 2006 behaalde ik een zitje in de OCMW-raad van Herk-de-Stad. In 2009 kwam ik in de gemeenteraad terecht. Daar kreeg ik het oppositievoeren al snel onder de knie. Later, in 2013, startte ik als OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken in Herk-de-Stad. Sinds 2019 neem ik in de Herkse gemeenteraad de taak van fractievoorzitter voor N-VA Herk-de-Stad op me. 

Als beginnend politica engageerde ik me 100% voor thema’s die mensen echt bezighouden: werkgelegenheid, gelijke kansen, aangename woonbuurten, verkeersveiligheid en kinderopvang. Ook ijverde ik voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de gemeenteraad en in adviesraden.

 

 

Als enige vrouw in de commissie Defensie

Mijn carrière als Kamerlid begon op 13 juni 2010. Ik dompelde me meteen onder in Sociale Zaken en Defensie, maar koos er uiteindelijk voor me te specialiseren. Ik zetelde in de eerste plaats verder als vast lid (en enige vrouw) in de commissie Defensie. Hier hield ik me vooral bezig met de thema's investeringen, legeraankopen, de medische sector en welzijn. 

Ik weet intussen dat het leger dichter bij de mensen staat dan we soms denken. Vooral in Limburg, waar Defensie de grootste werkgever is. Samen met mijn N-VA-collega’s pleit ik voor meer internationale samenwerking, opdat ons leger in de 21ste eeuw nog een toekomst heeft.

Bij de verkiezingen van mei 2014 werd ik herkozen als volksvertegenwoordiger in de Kamer. Ik zetelde nog steeds in de commissie Defensie, dit keer als voorzitter van deze commissie. Ik werd ook lid van het NAVO-parlement.

Overstap naar het Vlaamse niveau 

Het is mijn overtuiging dat Vlaanderen gas moet geven om hogerop te komen en ambitieuze doelstellingen te realiseren. Op 26 mei 2019 werd ik verkozen als Vlaams Volksvertegenwoordiger. In onze provincie hebben we een aantal belangrijke uitdagingen waar het Vlaams Parlement een sleutelrol in kan en moet spelen. De uitbreiding van de UHasselt, de ondersteuning van de fruitsector of een doorbraak in het dossier rond de Noord-Zuidverbinding zijn maar enkele voorbeelden van het werk dat voor Limburg op de plank ligt. Hier zal ik de komende vijf jaar alvast mijn schouders onder zetten.

 

Een hart voor onderwijs

Ik wil er als voorzitter van de commissie onderwijs over waken dat het respect voor de leerkracht hersteld wordt. Vandaag worden ze geconfronteerd met de voortschrijdende juridisering en zelfs agressie. De leerkrachten zijn ook te veel bezig met plannen en vergaderen. Het is belangrijk dat ze zoveel mogelijk tijd kunnen spenderen aan hun lessen. Dit zal ook de kwaliteit van ons onderwijs ten goede komen. Kortom: ik wil er mee mijn schouders onder zetten om het lerarenberoep opnieuw de aantrekkingskracht te geven die het ooit had. Dat is de enige manier om meer jongeren te motiveren om zelf aan de opleiding te beginnen. We hebben ze hard nodig om de enige onuitputtelijke grondstof van Vlaanderen te ontginnen! 

Ik stond zelf 17 jaar voor de klas in verschillende middelbare scholen en heb daar toen kunnen vaststellen dat lesgeven een prachtig beroep is, maar ook dat de leerkracht steeds minder baas is over zijn eigen lessen. Zeker de laatste jaren was er een duidelijke verschuiving van lesgeven naar planlast en beslissingen boven de hoofden van de leerkrachten. Dit komt de motivatie en het niveau niet ten goede. 

Karolien in het kort

Geboren op 9 maart 1970 in Herk-de-Stad 
Getrouwd met Alex Boonen (afkomstig van Lommel)
Woont in Schulen, deelgemeente van Herk-de-Stad, Kerkstraat 74
Heeft twee zonen: Jannes en Willem
Papa Ivo Grosemans en mama Rosette Beliën zijn afkomstig van Hasselt (Spalbeek)

STUDIES

Licentiaat Germaanse Filologie Engels en Duits, K.U.L (1992)
Geaggregeerde in het hoger onderwijs (1992) 
Kandidatuur Germaanse Filologie Nederlands (1993)

BEROEPSLOOPBAAN

1993- 2010: Leerkracht Germaanse Talen, Sint-Martinusscholen Campus Amandina, Sint-Truidersteenweg 18, 3540 Herk-de-Stad
2010 - 2019: Federaal Volksvertegenwoordiger
2019 - heden: Vlaams Volksvertegenwoordiger

POLITIEKE LOOPBAAN

OCMW-raadslid in Herk-de-Stad (januari 2007 – februari 2009 en januari 2013 – december 2018)
Raadslid Vast Bureau OCMW (januari 2007 – februari 2009 en januari 2013 – december 2018)
Gemeenteraadslid (maart 2009 – januari 2014) 
OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken (januari 2013 – december 2018) 

OCMW- en gemeenteraadslid Herk-de-Stad (januari 2019 - heden)

Fractievoorzitter N-VA Herk-de-Stad OCMW- en gemeenteraad (januari 2019 - heden)

Lid partijraad
Bestuurslid arrondissementeel bestuur N-VA Limburg (juni 2007 – heden)
Secretaris N-VA Halen – Herk-de-Stad – Lummen (januari 2008 – heden)

Federaal Volksvertegenwoordiger (2010 – 2019)
Ondervoorzitter Commissie Landsverdediging (2011 – 2014)
Voorzitter Commissie Landsverdediging (2014 – 2019)

Vlaams Volksvertegenwoordiger (2019 - heden)
Voorzitter commissie Onderwijs (2019 - heden)
Lid commissie Landbouw (2019 - heden)

Lid parlementaire Assemblee van de NAVO (2015 - heden) 

Deelstaatsenator (2019 - heden)
Lid senaatscommissie Institutionele Aangelegenheden

MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT

Lid Davidsfonds
Lid Vlaamse Volksbeweging 

LOKALE AANDACHTSPUNTEN

Interactie tussen gemeente en scholen
Verkeersveiligheid en schoolgaande jeugd
Jonge gezinnen
Kinderopvang
Aangename woonbuurten
Gelijke kansen
Een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de gemeenteraad en adviesorganen