Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Karolien Grosemans op 1 juli 2014, over deze onderwerpen: Herk-de-Stad, OCMW

Halen/Lummen/Herk-de-Stad - De OCMW's van Halen en Herk-de-Stad stappen uit het project De Wallabies met het OCMW van Lummen voor de opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar. Halen en Herk-de-Stad sluiten aan bij de Landelijke Kinderopvang. "De Landelijke Kinderopvang is een grote organisatie, …

Door Karolien Grosemans op 21 februari 2014, over deze onderwerpen: Herk-de-Stad, OCMW

Halen - De nood aan sociale woningen is erg groot. In Halen telt de wachtlijst van de kandidaten voor een sociale huurwoning op dit ogenblik bijna tachtig namen. Ruim de helft daarvan is een alleenstaande zonder kinderen. In Herk-de-Stad is de vraag nog groter. Daar telt de wachtlijst zowat 180 …

Door Karolien Grosemans op 22 januari 2014, over deze onderwerpen: Herk-de-Stad, OCMW

Halen/Herk-de-Stad Halen en Herk-de-Stad ­treden toe tot het sociaal verhuurkantoor Land van Loon (SVK). In de twee gemeenten groeit de vraag naar betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. 'Onze wachtlijst telt nu al meer dan honderd namen. Aansluiten bij een SVK helpt dat tekort mee weg te …

Door Karolien Grosemans op 22 januari 2014, over deze onderwerpen: Herk-de-Stad, OCMW

De OCMW's van Herk-de-Stad en Halen zijn toegetreden tot het Sociaal Verhuurkantoor 'Land van Loon' (SVK). Dit betekent dat het SVK nu ook woningen zal huren in Halen en Herk-de-Stad om ze door te verhuren aan kwetsbare huurders. Zowel in Halen als in Herk-de-Stad is er namelijk veel …

Door Karolien Grosemans op 7 januari 2014, over deze onderwerpen: Herk-de-Stad, OCMW

Herk-de-Stad - Een nieuw administratief centrum voor stad en OCMW, een nieuwe buitenschoolse opvang in Herk-centrum, heraanleg van de dorpscentra van Berbroek en Donk en de aanleg van drie nieuwe speeltuinen. Het geld voor deze investeringen moet komen van de verkoop van patrimonium. De meerderheid …

Door Karolien Grosemans op 12 november 2013, over deze onderwerpen: Herk-de-Stad, OCMW

De OCMW's van Halen en Herk-de-Stad sluiten aan bij het sociaal verhuurkantoor (SVK) Land van Loon. Zij willen zo de achterstand in sociale huurwoningen op hun grondgebied wegwerken. Herk-de-Stad telt nu zowat 170 sociale huurwoningen, Halen 150.  Op basis van het grond- en pandendecreet moet …