Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Karolien Grosemans op 12 januari 2022, over deze onderwerpen: Onderwijs, Vlaams Parlement

Van alle Vlaamse provincies heeft Limburg het grootste aantal leerkrachten kleuter- en lager onderwijs dat naar werk zoekt. Al is de groep werkzoekenden fors gedaald. Het GO!-onderwijs schat het eigen tekort aan leerkrachten op zo’n 2.000, zo bleek eerder deze week. Het onderwijs van de Vlaamse …

Door Karolien Grosemans op 21 december 2021, over deze onderwerpen: Herk-de-Stad, Vlaams Parlement

Afgelopen zomer zorgde de overstroming van midden juli voor heel wat schade in Herk-de-Stad. Uit cijfers die Vlaams parlementslid Karolien Grosemans (N-VA) kon opvragen bij minister-president Jan Jambon blijkt dat het Vlaams Rampenfonds 23 schademeldingen heeft ontvangen voor de schade die zich in …

Door Karolien Grosemans op 14 december 2021, over deze onderwerpen: Onderwijs, Vlaams Parlement

13,7 miljard euro van de Vlaamse begroting gaat naar onderwijs, maar we meten (als één van de enige landen van de OESO) niet of de onderwijskwaliteit goed zit. We wachten telkens jaren op data van internationale toetsen. Door zelf te testen kunnen we korter op de bal spelen en sneller ingrijpen bij …

Door Karolien Grosemans op 7 december 2021, over deze onderwerpen: Onderwijs, Vlaams Parlement

Hogescholen en universiteiten krijgen financiële steun om initiatieven rond levenslang leren uit te bouwen, hun opleidingsaanbod te actualiseren en de digitalisering te versterken. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts voorziet hiervoor 60 miljoen euro in het Voorsprongfonds. Vandaag investeert …

Door Karolien Grosemans op 6 december 2021, over deze onderwerpen: Onderwijs, Vlaams Parlement

Meer zij-instromers zullen meer anciënniteit kunnen meenemen als ze vanuit de privé overstappen naar het onderwijs. De lijst met knelpuntvakken wordt meer dan verdubbeld en het maximumaantal jaren anciënniteit wordt opgetrokken van 8 naar 10 jaar. Dat is één vernieuwing uit een pakket aan …

Door Karolien Grosemans op 30 november 2021, over deze onderwerpen: Onderwijs, Vlaams Parlement

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert bijna € 2.5 miljoen in 10 scholenbouwprojecten in Limburg. “De Vlaamse Regering blijft investeren in de kwaliteit van ons onderwijs. Dus ook in de onderwijsinfrastructuur”, verduidelijkt Vlaams parlementslid Karolien Grosemans. “Naast nieuwbouw …