Aantal (preventief) geschorste of uitgesloten leerlingen stijgt met 30%

Door Karolien Grosemans op 26 november 2023, over deze onderwerpen: Onderwijs

Vorig schooljaar werden 22.763 leerlingen in het secundair preventief geschorst of tijdelijk dan wel definitief uitgesloten in het secundair onderwijs. Tijdens het schooljaar 2021-2022 ging het nog over 17.474 leerlingen Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Karolien Grosemans (N-VA) opvroeg.

In het lager onderwijs is er een opvallende stijging van het aantal leerlingen dat preventief geschorst wordt in het schooljaar 2022-2023, waarbij het aantal stijgt van 214 in 2021-2022 naar 392 in 2022-2023. Bij tijdelijke en definitieve uitsluitingen is de verandering minder groot: het aantal leerlingen dat definitief uitgesloten wordt, daalt van 107 naar 101, terwijl het aantal leerlingen dat tijdelijk uitgesloten wordt, stijgt van 187 naar 216.

In het secundair onderwijs tonen de gegevens met betrekking tot preventieve schorsingen en tijdelijke uitsluitingen een stevige stijging vergeleken met het schooljaar 2021-2022. De trend van het aantal definitieve uitsluitingen stijgt verder in het schooljaar 2022-2023 ten opzichte van het niveau voor de coronapandemie. Met name in het buitengewoon en het voltijds gewoon secundair onderwijs is het aandeel leerlingen met een definitieve uitsluiting hoger dan voor de pandemie, respectievelijk 0,86% (203 leerlingen) tegenover 0,66% (135 leerlingen) voor buitengewoon onderwijs en 0,75% (3.479 leerlingen) tegenover 0,67% (2.858 leerlingen) voor het gewoon voltijds secundair onderwijs. Voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs blijft het aandeel leerlingen met een definitieve uitsluiting in het schooljaar 2022-2023 onder het niveau van voor de pandemie (2,72% tegenover 2,91%, ofwel 229 leerlingen tegenover 258).

“Na de coronajaren waar scholen mogelijks iets milder optraden, steunen we de scholen nu volledig in hun daadkrachtig schorsings- en uitsluitingsbeleid. Het belang van bescherming van andere leerlingen en leerkrachten tegenover sommige individuele leerlingen wil ik hierbij absoluut benadrukken”, aldus Grosemans.

Om scholen en leerkrachten te ondersteunen werd een juridisch fonds opgericht om hen bij staan in juridische procedures omtrent evaluaties maar ook tuchtprocedures. Dat fonds zal tot een bedrag van 10.000 euro bijspringen wanneer scholen voor de rechter worden gedaagd vanwege van een evaluatiebeslissing of een beslissing rond schorsing of uitsluiting. “Een goede zaak om de juridisering en planlast in het onderwijs tegen te gaan en opnieuw meer vertrouwen te geven aan de klassenraad”, besluit Grosemans.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is