Nooddecreet geeft onderwijs flexibiliteit, duidelijkheid en rechtszekerheid

Door Koen Daniëls, Annabel Tavernier, Arnout Coel, Karolien Grosemans, Kathleen Krekels op 6 mei 2020, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs, Buitengewoon onderwijs, Hoger onderwijs, Coronacrisis
school

Om de resterende lestijd dit schooljaar maximaal in te vullen, keurde het Vlaams Parlement woensdag een nooddecreet goed om ervoor te zorgen dat dat rechtsgeldig gebeurt. In hun zoektocht naar alternatieve evaluatie- en lesmethodes moeten scholen soms afwijken van hun schoolreglement. Het nooddecreet maakt die afwijkingen mogelijk.

Corona brengt de traditionele examens in het leerplichtonderwijs in het gedrang. Scholen moeten op zoek naar alternatieven, maar botsen daarbij op hun eigen schoolreglement. De vrees bestaat dat ouders met het schoolreglement in de hand de resultaten van hun kinderen aanvechten. 

Nooddecreet voor rechtszekerheid

Om eventuele afwijkingen van het schoolreglement toch rechtsgeldig te maken, keurde het Vlaams Parlement op initiatief van de meerderheidspartijen twee nooddecreten goed. Eentje voor het gemeenschapsonderwijs en eentje voor de andere onderwijsverstrekkers. De nooddecreten bieden de scholen rechtszekerheid als ze hun schoolreglement aanpassen.

De voornaamste bepalingen op een rijtje :

  • Scholen kunnen hun schoolreglement aanpassen zodat de wijze van evalueren overeenstemt met de realiteit door corona. Dat dient dan ook duidelijk gecommuniceerd te worden naar ouders en leerlingen na overleg met het personeel.
  • Deliberaties en proclamaties kunnen na 30 juni plaatsvinden. Zo kan het resterende schooljaar maximaal worden gebruikt om les te geven. Uiterlijke datum is dinsdag 7 juli.
  • Inschrijven voor volgend schooljaar kan digitaal. Het is in coronatijden onverantwoord om aan ouders en leerlingen te vragen zich fysiek in te schrijven voor het komende schooljaar. Daarom worden de fysieke inschrijvingen op scholen opgeschort.
  • In het volwassenenonderwijs wordt volledig afstandsonderwijs mogelijk. De combinatie contactonderwijs en afstandsonderwijs bestond al, maar volledig afstandsonderwijs nog niet. 
  • Voor het buitengewoon onderwijs komen er tijdelijke verslagen voor volgend schooljaar indien een handelingsgericht diagnostisch traject niet volledig kan worden doorlopen. Tijdens het schooljaar moet dat traject worden afgerond en moet het verslag definitief worden.
  • Voor de berekening van de studietoelages voor kotstudenten worden de maanden maart, april, mei en juni ook meegerekend als zijnde “op kot met een geldig huurcontract”, ook al is het huurcontract intussen opgezegd.

Maximaal les geven

De nooddecreten geven scholen de nodige kansen om zich zo te organiseren dat leerlingen en studenten het maximale halen uit de beschikbare lestijd. Het is nu aan het onderwijsveld om zich verder te organiseren en goed te communiceren naar leerlingen, studenten en ouders.

De N-VA wenst hen hierbij succes, moed en creativiteit.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is