Steeds meer 65-plussers in het onderwijs

Door Karolien Grosemans op 22 september 2021, over deze onderwerpen: Werken, Leerkrachten en directies
Leerkracht

In het afgelopen schooljaar bleven 619 leerkrachten aan de slag nadat ze de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikten. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Karolien Grosemans opvroeg bij Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. In de afgelopen vijf schooljaren steeg dit aantal met maar liefst 75 procent. “In tijden van acuut  lerarentekort is het een goede zaak dat gepensioneerde leerkrachten die willen lesgeven dat ook doen. Bovendien brengen ze een schat aan kennis, ervaring en klasmanagement met zich mee”, aldus Karolien Grosemans.

 Sinds 1 september 2012 kan een personeelslid na de leeftijd van 65 jaar onder bepaalde voorwaarden volwaardig aan de slag blijven in het onderwijs. De laatste vijf schooljaren steeg dit aantal van 350 in 2016-2017 tot 619 in 2020-2021. Een toename van ruim 75 procent.

Afgelopen schooljaar werkten 341 mannen en 278 vrouwen verder na de leeftijd van 65. Dat is enigszins opvallend, zeker gezien het grote genderverschil dat bij het huidig onderwijspersoneel bestaat. Er werken immers veel meer vrouwen dan mannen in het onderwijs. “Vermoedelijk heeft dit verschil te maken met de geleidelijke vervrouwelijking van het lerarenkorps. In het schooljaar 2002-2003 was nog maar 64 procent van het onderwijzend personeel een vrouw, nu is dat al 75 procent. Vroeger trok het lerarenberoep gewoon meer mannen aan en dat zie je nu in de cijfers terug van leerkrachten die aan de slag blijven nadat ze de pensioengerechtigde leeftijd bereikten”, verklaart Grosemans.

Zelfs één tachtiger voor de klas

Op het vlak van leeftijd is het merendeel van de leerkrachten dat doorwerkt tussen 65 en 67 jaar oud. Toch zijn er een aantal uitschieters. Zo zijn twintig leerkrachten ouder dan 75 jaar. Er is zelfs één leerkracht 80 jaar oud. Daarnaast nam ook het aantal leerkrachten dat minstens een tijdelijke opdracht aanvaardde na hun pensionering toe. Afgelopen schooljaar waren dit 1.129 leerkrachten. In totaal registreerde deze groep 4.492 opdrachten. 225 personeelsleden presteerden zelfs een volledig uurrooster. “In het kader van de bijsprong is het voor gepensioneerde leerkrachten heel eenvoudig geworden om er enkele uren bij te nemen. De laatste jaren steeg dit aantal al met meer dan de helft. Ik verwacht dat die stijging zich de komende jaren verderzet”, vertelt Karolien Grosemans.

Het inschakelen van pensioengerechtigde leerkrachten is geen structurele oplossing in de strijd tegen het lerarentekort, maar het kan directies wel de nodige ademruimte geven in hun zoektocht naar geschikt personeel. Om deze groep nog meer aan te trekken zou minister van Onderwijs Ben Weyts werk willen maken van een fiscale vrijstelling voor iedere gepensioneerde leerkracht die wil bijverdienen. Hij kijkt daarvoor naar de federale overheid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is