Steeds minder leerkrachten beschikken over vereiste vakbekwaamheid

Door Karolien Grosemans op 4 februari 2020, over deze onderwerpen: Onderwijs, Parlement

Leerkrachten beschikken steeds minder vaak over het vereiste bekwaamheidsbewijs voor het vak dat ze geven, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Karolien Grosemans (N-VA) opvroeg. Er is een significante daling als we het schooljaar 2018-2019 vergelijken met 2014-2015. “Het lerarentekort speelt hierin een grote rol. Daarom moeten we het beroep van leraar opnieuw aantrekkelijker maken”.

Leerkrachten kunnen op drie manieren voor de klas staan als we spreken over vakbekwaamheid:

Geven ze les in het vak waarvoor ze zelf studies volgden en een pedagogisch diploma hebben, dan hebben ze een vereist vakbekwaamheidsbewijs. Als ze enkel een pedagogische bekwaamheid hebben, maar hun basisdiploma niet in lijn ligt met het vak dat ze geven, dan hebben ze een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs (bijvoorbeeld een gediplomeerd leraar Frans die Engels geeft). Tot slot is er ook nog het ander vakbekwaamheidsbewijs: de leerkrachten voldoen eigenlijk niet aan de vereisten om les te geven en hebben geen pedagogisch diploma en hun basisopleiding is te hoog of te laag (denk hierbij aan een burgerlijk ingenieur die geen lerarenopleiding volgde en toch fysica geeft).

Het merendeel van de leerkrachten beschikt dan wel over een vereist bekwaamheidsbewijs, toch is er de laatste 5 schooljaren in alle provincies een lichte daling van het aandeel van leerkrachten dergelijk bekwaamheidsbewijs. “De inzet van leerkrachten met louter een voldoend geacht of ander bekwaamheidsbewijs stijgt. Dat wil concreet zeggen dat er steeds vaker leerkrachten voor de klas staan die eigenlijk geen diploma hebben voor het vak dat ze geven en soms zelfs geen lerarendiploma.”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Grosemans.

“Het is uiteraard niet zo dat leerkrachten die niet beschikken over een vereist vakbekwaamheidsbewijs het per definitie slecht doen. Maar onze ambitie is wel om zoveel mogelijk leerkrachten voor de klas te krijgen die de vereiste vakbekwaamheid in hun opleiding verworven hebben. Daardoor kunnen ze ook meer tijd besteden aan het klasmanagement, omdat ze de vakinhoud al onder de knie hebben. Het aanstellen van personeel behoort tot de autonomie van de scholen zelf. Dit neemt echter niet weg dat we er moeten voor blijven ijveren dat voor elk vak voldoende bekwame leerkrachten op de markt zijn.”, aldus Grosemans.

 

Bekwaamheidsbewijs

Andere

7,39% (2014-2015)

8,45% (2018-2019)

Vereist

62,81% (2014-2015)

59,92% (2018-2019)

Voldoende

29,80% (2014-2015)

31,63% (2018-2019)

 

Oplossingen

Wie voor de klas staat en welk bekwaamheidsbewijs die heeft, heeft allemaal te maken het groeiende lerarentekort in Limburg en de rest van Vlaanderen. Grosemans: “Daarom moeten we ook pragmatisch zijn. We zetten waar mogelijk maximaal in op de vereiste vakbekwaamheidsbewijzen, maar het tekort aan leraren verplicht ons om ook andere oplossingen te voorzien zolang er geen grotere instroom in de lerarenopleidingen is. We moeten ook creatief zijn en vaker inzetten op zij-instromers uit andere sectoren.”

De structurele oplossing voor dit probleem is het beroep aantrekkelijker maken en de instroom in de lerarenopleiding vergroten. “Dat kan door het verminderen van de vele administratie, door in te zetten op meer doorgroeimogelijkheden, door professionalisering in onze scholen, … Zo zullen er opnieuw meer potentiële leerkrachten instromen en werken we het lerarentekort weg”, aldus Karolien Grosemans.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is