246.462 cursisten volgens vorig schooljaar een opleiding in het volwassenenonderwijs. Opvallend meer vrouwen (60 procent) dan mannen (40 procent) volgden een van de 4.148 opleidingen die werden aangeboden. Vlaams volksvertegenwoordiger Karolien Grosemans analyseerde de cijfers en breekt een lans om het aanbod te herbekijken.

Realisatie dameskleding

De populairste richtingen zijn Nederlands als tweede taal richtgraad 1 en 2 en een aanvullende algemene vorming (om het diploma secundair onderwijs te halen). Een verrassende vierde plaats is weggelegd voor de opleiding Realisatie dameskleding. Opmerkelijk: 73 opleidingen trokken slechts 1 cursist aan en 366 opleidingen konden slechts 5 of minder cursisten verwelkomen.

Kleine cursistenaantal voor knelpuntberoepen

“Met een blik op deze cijfers moeten we toch eens overwegen of een rationalisatie wenselijk en mogelijk is. Als de opleidingen leiden tot een knelpuntberoep kunnen we de kleine cursistenaantallen wel tolereren, maar we kunnen ons wel de vraag stellen of een opleiding ‘ambachtelijke accessoires’ met twee cursisten nog met belastinggeld moet worden gefinancierd.” aldus Grosemans.

Meer samenwerking met VDAB

“Uiteraard ben ik wel zeer tevreden dat steeds meer aanbieders van volwassenenonderwijs samenwerken met de VDAB en opleidingen aanbieden die arbeidsmarktgericht zijn en meer kansen geven op de arbeidsmarkt”, vervolgt ze. In de commissie Onderwijs zal Karolien Grosemans de minister ondervragen over het volwassenenonderwijs, waaronder de lopende communicatiecampagne.