Ook in 2018 veel juridische procedures tegen scholen

Door Karolien Grosemans op 20 december 2019, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies, Justitie
Karolien Grosemans

“Onze leerkrachten zijn te veel bezig met zich in te dekken tegen mogelijke rechtszaken, in plaats van te doen wat ze horen te doen: les geven.” Vlaams Parlementslid Karolien Grosemans wil de komende jaren inzetten op de afbouw van de juridisering van het Vlaams onderwijs. Uit cijfers blijkt dat de scholen in 2018 weer honderden klachten te verwerken kregen. “De cijfers blijven wel constant, maar zijn gewoon al veel te hoog.”

Onderwijsklachten bij elke instantie

Een onderwijsklacht kan worden ingediend bij verschillende instanties. De Commissie inzake Leerlingenrechten is verantwoordelijk voor alles wat met inschrijvingen te maken heeft. Zij ontving in 2018 maar liefst 92 klachten. Het grootste aantal klachten kwam binnen bij de Raad voor betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen: 697 in 2018. Vooral bij de overmachtsdossiers is er de laatste jaren een grote stijging: van 304 klachten in 2014 tot 506 vorig jaar. Tot slot werden er in het schooljaar 2017-2018 zelfs 22 unieke zaken aangespannen voor de Raad van State om een B- of C-attest te schorsen.

Voortdurend indekken 

Volgens Karolien Grosemans heeft de juridisering van het onderwijs verregaande gevolgen voor leerkrachten. “Zij zijn nu meer bezig met administratieve documenten om zich in te dekken tegen mogelijke rechtszaken, in plaats van te doen wat ze horen te doen: les geven. Dat draagt enorm bij aan de torenhoge planlast die de werkdruk in het onderwijs sterk verhoogt. De komende jaren moeten we echt inzetten op een afbouw van de juridisering. De minister zal daarvoor de dialoog aangaan met ouders en scholen. Dat kan ik enkel toejuichen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is