Vlaamse studenten kunnen opnieuw leerkrediet recupereren

Door Koen Daniëls, Karolien Grosemans, Annabel Tavernier op 3 februari 2022, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Coronacrisis
student hoger onderwijs

Het Vlaams Parlement keurde een hele reeks noodmaatregelen goed voor het onderwijs op voorstel van Vlaamse Parlementsleden Koen Daniëls, Karolien Grosemans & Annabel Tavernier. Het gaat daarbij over nieuwe beslissingen en verlengingen van eerder genomen maatregelen. Zo worden onder meer de maatregelen voor het recupereren van leerkrediet opnieuw verlengd voor het lopende academiejaar 2021-2022 én wordt voorzien in een flexibelere organisatie van het volwassenenonderwijs.

“De impact van deze pandemie op studenten in het hoger onderwijs kan moeilijk onderschat worden. We zorgen er daarom voor dat studenten dit academiejaar hun leerkrediet kunnen terugvragen voor vakken waar ze ook na de laatste examenkans niet voor slagen. Voor examens of evaluaties die niet konden worden georganiseerd, zullen studenten uiteraard ook geen leerkrediet verliezen”, aldus Koen Daniëls.  “We maken ook dat de annuleringsverzekering tussenbeide kan komen bij afgeschafte meerdaagse uitstappen tussen 21 december en 28 januari.”

Zwaar ingehakt

Met deze maatregelen komt het Vlaams Parlement tegemoet aan de bezorgdheden op het veld bij het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenonderwijs. Karolien Grosemans verduidelijkt: “De coronacrisis heeft zwaar ingehakt op bij deze twee onderwijsvormen en had een stevige impact op het aantal cursisten en leerlingen. Daarom kan het volwassenenonderwijs nu flexibeler inspelen op de noden van cursisten en de arbeidsmarkt. Een soepelere regelgeving zorgt bijvoorbeeld voor open modules en de mogelijkheid om tijdelijk nieuwe opleidingen te organiseren.”

Genadejaar

Annabel Tavernier vult aan:  “Gelet op het grote maatschappelijk belang van zowel het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs, willen we met dit coronadecreet ook de negatieve effecten van de crisis zoveel mogelijk beperken of verhelpen. Zo voeren we in het deeltijds kunstonderwijs een genadejaar in voor hun programmatie. Tegenvallende leerlingenaantallen in het afgelopen schooljaar hebben dus geen invloed op hun financiering voor komend schooljaar.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is